Новини

17.12.19

ЗМІНИ У ТАРИФІКАЦІЇ

З 01.01.20 у зв`язку зі зміною політики тарифікації при досягненні Абонентом від`ємного балансу, відбуваються зміни до договору-оферти. п. 8.1. і з 01.01.2020 року,  буде опубліковано у такій редакції:

8.1. Доступ Абоненту до Послуги надається Виконавцем на умовах передплати до останнього числа місяця, що передує звітному місяцю, в якому надаються Послуги 100 % абонентської плати за повний календарний місяць Послуг та тільки при позитивному балансі Особового рахунка Абонента.

У випадку отримання Абонентом Послуги неповний місяць, вартість Послуги не перераховується.