Новини

28.02.22

Повідомлення про настання обставин непереборної сили

Шановні абоненти, контрагенти та інші зацікавлені сторони!

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан строком на 30 діб.

Відповідно до приписів законодавства України військові дії, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) - надзвичайними та невідворотними обставинами, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

З урахуванням викладеного вище, враховуючи об’єктивні загрози життю та здоров’ю працівників та з метою мінімізації вказаних ризиків, UNLIMITEDFIBER повідомляє всіх клієнтів та партнерів, агентів та контрагентів за укладеними договорами та інші зацікавлені сторони про настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які об’єктивно можуть унеможливлювати належне та своєчасне виконання зобов’язань, передбачених умовами укладених договорів (контрактів, угод тощо), зокрема договорів про надання телекомунікаційних та пов'язаних з ними  послуг тощо, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Разом з тим, UNLIMITEDFIBER продовжує надавати замовлені послуги, здійснює цілодобовий моніторинг, приймає звернення та усуває аварії на мережах, докладає всіх необхідних зусиль та вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення безперебійного надання послуг для задоволення потреб клієнтів та партнерів, підтримки сталості мереж та забезпечення збереження критичної інфраструктури України.

З повагою

Команда UNLIMITEDFIBER